Είστε εδώ

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Συμβολή στη νεοελληνική σύνθεση (Τα σύνθετα του τύπου αηδονολαλώ)», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 19-23