Είστε εδώ

Αριστοτέλης, «Περί μεγαλοψυχίας », Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 15-18