Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Τέχνη και ζωή», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 10-14