Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 2