Είστε εδώ

Lorion Paul, «Στη Θάσο», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 3-4