Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ζωής Καρέλλη, Η εποχή του θανάτου (εκδοχές και παρατηρήσεις), έκδοση Κοχλία 1948», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. 471-474