Είστε εδώ

Σιδέρης Γιάννης, «Ο άγιος Πορφύριος, ο από μίμων», Μορφές, τχ. 24 (Σεπτέμβριος 1948), σ. 470