Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Για μια έντονη πνευματική κίνηση», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 439