Είστε εδώ

Σνωκ Κωνσταντίνος, «Από μήνα σε μήνα. Μακεδονική λογοτεχνία», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 437-438