Είστε εδώ

Χαραλάμπους Σπ., «Παλιά Θεσσαλονίκη (Από τη μαθητική έκθεση του Πειραματικού Σχολείου)», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 436