Είστε εδώ

Σταθόπουλος Αρίστος, «Κι' ήρθε μελισσολόι», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 417