Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Αισθητικά προβλήματα-Τέχνη και ζωή», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 412-417