Είστε εδώ

Gallotti Jean, «Ήβη», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 418-421