Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Θίασος Μιράντας-Λάμπρου Κωνσταντάρα Το κορίτσι του λιμανιού του Δημ. Μπόγρη. (Θέατρον Μακεδονικόν)», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 358-359