Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Καλλιτεχνικό τμήμα του Συλλόγου των Αποφοίτων του Ε' Γυμνασίου Αρρένων, Το φυντανάκι του Παντ. Χορν», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 359