Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Θίασος Κατερίνας. Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν-Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ο Νηλ (Θέατρον Βασιλικόν)», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 357-358