Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Νίκου Στρατάκη, Ο δρόμος των άστρων, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 356