Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κατίνας Γ. Παπά, Αν άλλαζαν όλα, εκδ. Οι φίλοι του βιβλίου, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 355