Είστε εδώ

Σωτηρίου Γεώργιος, «Η Σταύρωσις του Χριστού εις την τέχνην», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 334-336