Είστε εδώ

Θρακιώτης Λάμπης, «Θύμηση», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 336