Είστε εδώ

Μαγκλή Φιφή, «Το τραγούδι της αγάπης», Μορφές, τχ. 21 (Ιούνιος 1948), σ. 333