Είστε εδώ

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)