Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)