Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)