Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η διάλεξή μας: Λορέντζος Μαβίλης», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 320