Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η έκθεση του μακεδονικού βιβλίου», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 317-318