Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Θίασος Κατερίνας. Α΄ Η κυρία δε με μέλει του Β. Σαρδού και Β΄ Το παράξενο ιντερμέντζο του Ευγ. Ο Νηλ. (Θέατρον Βασιλικόν)», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 316-317