Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Roger Milliex. Ο Κοραής και η Γαλλία», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 315-316