Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αλ. Δελμούζου - Παιδεία και κόμμα, Αθήναι 1947», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 313-315