Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Νοσταλγοί», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 305