Είστε εδώ

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Δυνατότητες για μια πνευματική γωνιά», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 306-309