Είστε εδώ

Διαμαντίδης Τώνης, «Χωρισμός», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 301