Είστε εδώ

Καψάλης Γεράσιμος, «Τα μανιάτικα μοιρολόγια», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 298-301