Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Παρένθεση (Β΄ βραβείο των Μορφών)», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 295-297