Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Δεσμά νιώθει ακόμη», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 284