Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Σταυρωθήτω!», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 285