Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Ας ήταν», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 283