Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική κίνηση: Δεκέμβριος 1947, Ιανουάριος, Φεβρουάριος 1948», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 237-238