Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Δημητρίου Αργυροπούλου, Άλλος για το Τσιρίγο. Ηθογραφικά διηγήματα, Αθήναι 1947», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 236