Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θ. Βουτσικάκη, Τα τραγούδια του Σπίνου», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 235