Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αδαμαντίας Πλατσούκα – Κ. Χατζηαθανασίου, Προσκυνητές στη φάτνη, Αθήνα 1947, έκδ. Ελλην. Εκδοτικής Εταιρείας», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 235