Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Ζαφειρόπουλου, Οίστροι και μελωδίες, Θεσσαλονίκη 1947, έκδοση Μορφών», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 235