Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 200