Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)