Είστε εδώ

Lebesgue Philéas, «Από μήνα σε μήνα. Επιστολή», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 200