Είστε εδώ

Criel Gaston, «Ο άνθρωπος Gide. Αναμνήσεις και ανέκδοτα», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 188-190