Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «André Gide. Prix Nobel 1947», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 187-188