Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Ο καπετάνιος», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 186