Είστε εδώ

Δρόσος Αυγ., «Αγαπημένες μνήμες», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 186