Είστε εδώ

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Η καλλιτεχνική φωνή της Γαλλίας», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 183-185